„Wolni i wyzwalający”

„Wolni i wyzwalający” to temat, który będzie towarzyszył XIX Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. W drogę do Najlepszej Matki wyruszymy 1 sierpnia 2022 roku, a przed Jej tronem pokłonimy się 8 sierpnia.

Po raz drugi wszystkie grupy wyruszą wspólnie po Mszy Świętej w Katedrze Świdnickiej. Hasło pielgrzymki zostało umieszczone na znaku, który będzie towarzyszył pątnikom w czasie wędrowania i zostanie też z pielgrzymami duchowymi w ich domach.

Przedstawiając znak warto podkreślić jego symbolikę oraz wymowę tematu „Wolni i wyzwalający”.

W centralnym punkcie znaku widzimy gołębicę, która symbolizuje Ducha Świętego oraz znane nam doskonale aureole z obrazu Czarnej Madonny. Ważne miejsce na znaku zajmują też Krzyż oraz dłonie wzniesione do modlitwy.

Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa każdy z nas został wyzwolony z grzechu i śmierci oraz obdarowany życiem wiecznym. Wolność, która jest nam dana i zadana, odkrywamy w Eucharystii. Pełnię tej tajemnicy możemy przeżywać dzięki łasce Ducha Świętego. a wierną towarzyszką na drodze wiary jest dla nas Maryja. Ważna jest również druga część tematu pielgrzymowania: otrzymane orędzie wolności pragniemy nieść do wszystkich, których spotykamy na drodze naszego życia.

Warto jedna pamiętać o słowach św. Pawła „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”.

Może Ci się również spodoba