Ważny komunikat!

Kochani Pielgrzymi!

Minęły niecałe dwa tygodnie, od kiedy spotkaliśmy się na epilogu pielgrzymki w Bardzie, a już chcielibyśmy przekazać Wam informacje o zbliżającej się XVIII Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, w której – mamy nadzieję – będziemy mogli powędrować w 2021 roku.

Obecny rok przyniósł ze sobą wiele wyzwań, zmian i utrudnień, ale był też impulsem do przemyśleń i dyskusji. Choć nie wszyscy mogli wyruszyć na pątniczy szlak, to Wasza modlitwa i życzliwość towarzyszyły nam przy każdym – nie zawsze łatwym – kroku. Bardzo mocno odczuwaliśmy Waszą nieobecność i także ona zmotywowała nas do rozmów o kształcie tego niezwykłego dzieła, jakim jest piesza pielgrzymka. W rozmowach na jej temat uczestniczyli m.in. księża przewodnicy, pielgrzymi i służby pielgrzymkowe, a także (a może przede wszystkim) Pasterz naszej Diecezji – ks. bp Marek Mendyk. Za nami wiele godzin narad, do których motywacją stała się chęć ulepszenia i usprawnienia naszego pielgrzymowania oraz sprawienia, by jak najwięcej pątników mogło wyruszyć wspólnie do Najlepszej Matki. Mamy więc nadzieję, że z otwartością przyjmiecie planowane przez nas zmiany i będziecie pamiętać, że to, co nowe, może prowadzić do zmiany perspektywy i odkrycia tego, co naprawdę ważne.

Jedną z najważniejszych spraw, na które chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę, jest jedność Diecezji. W czasie niezwykłej tegorocznej pielgrzymki bardzo mocno odczuwaliśmy, że idziemy w imieniu całej naszej diecezjalnej wspólnoty. Dlatego chcemy, by wszystkie grupy wyruszały wspólnie z Katedry Świdnickiej po Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza biskupa. Zatem od 2021 roku połączymy się w jeden nurt i od pierwszego do ostatniego dnia będziemy budować jedność na wspólnej Eucharystii, która – jak uczył nas św. Jan Paweł II – „jest źródłem i szczytem życia Kościoła”.

Pielgrzymi i członkowie służb wiele razy zgłaszali nam trudności z dostaniem urlopu na dziesięciodniową pielgrzymkę oraz konieczność wyboru pomiędzy czasem spędzonym z rodziną a wyprawą na Jasną Górę. Wychodząc naprzeciw tym głosom podjęliśmy decyzję o skróceniu pielgrzymki do 8 dni. Możemy już zdradzić, że jesteśmy po uzgodnieniach z gospodarzami Duchowej Stolicy Polski i w przyszłym roku wyruszymy do Maryi 1 sierpnia, a u Jej tronu zameldujemy się 8 sierpnia. Zmiana terminu ma swoje konsekwencje i wymogła na nas korektę trasy, którą przedstawimy Wam po ostatecznych konsultacjach z braćmi ze Służby Porządkowej. Zmienią się także niektóre miejsca postojów i noclegów – część ze względu na zmianę trasy, inne w odpowiedzi na zaproszenia, jakie kierowali do nas duszpasterze i mieszkańcy mijanych miejscowości.

Nikt z nas nie lubi zmian i z pewnością wielu z Was będzie odczuwać żal za tym, co było. Wiemy jednak wszyscy, że zmiany są nieuniknionym skutkiem rozwoju i ufamy, że przyniosą ze sobą wiele dobrego. Pamiętajmy wszyscy, że celem naszego wędrowania jest wspólne i bezpieczne dotarcie na Jasną Górę i wzrastanie każdego dnia w Bożej Miłości. Wierzymy, że już 1 sierpnia 2021 roku spotkamy się w Katedrze Świdnickiej, by z radością rozpocząć XVIII Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę.

Zapewniamy Was o naszej modlitwie i prosimy o to, by sprawy pielgrzymki były bliskie także Waszemu sercu.

 

ks. Krzysztof Iwaniszyn – Główny Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej
ks. Bartłomiej Łuczak – Szef Bazy

Może Ci się również spodoba