Garść ogłoszeń

Drodzy Pielgrzymi!

Przypominamy, że w tym roku zapisy na pielgrzymkę możliwe są tylko w centrach pielgrzymkowych – w czasie spotkań organizacyjnych i poprzez kontakt z księżmi przewodnikami. Przy zapisie każdy pielgrzym otrzymuje książeczkę pielgrzyma i czysty druk oświadczenia o stanie zdrowia.

Oświadczenie o stanie zdrowia, wraz z zaświadczeniem o szczepieniu, pielgrzym oddaje przy zdawaniu bagaży i wtedy otrzymuje znaczek pielgrzymkowy, który przez cały czas trwania pielgrzymki ma nosić w widocznym miejscu.

Opłaty za udział w pielgrzymce wynoszą w tym roku: 150 zł – osoba dorosła, 120 zł – młodzież i dzieci.

Przypominamy również, że w tym roku noclegi możliwe są wyłącznie w namiotach jednoosobowych (zasada ta nie dotyczy rodzin), nie ma również możliwości mycia się poza terenem bazy pielgrzymkowej (tzn. u lokalnych mieszkańców).

Poniżej można pobrać regulamin sanitarno-epidemiologiczny XVIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę oraz oświadczenie o stanie zdrowia.

Regulamin sanitarno-epidemiologiczny pielgrzymki

Oświadczenie o stanie zdrowia

Może Ci się również spodoba